Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Concerts

Translation coming soon...

22/9/19
Cyngerdd ar y cyd gyda Rhys Meirion, lleoliad Capel Seilo, Caernarfon 7yh.
£12.50 oedolyn a £7.50 i blant.
I Brynu Tocynnau - cliciwch yma

24/9/19
Cyngerdd i gyn aelodau y 'Royal Artillery' yng Ngwesty Bron Eifion, Criccieth.

29/9/19
Cyngerdd y 'Corau Meibion', Eglwys Santes Fair, Betws y Coed 8yh.
£8 ar y drws.
I Brynu Tocynnau - cliciwch yma

1/10/19
Canu i Gynhadledd Meddygon yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon.


 

Contact Us

Iolo W. Thomas (Choir Secretary)
Bodafon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
LL55 1BE

Phone Number: 01286 675333
email: iolowatcyn@gmail.com

Privacy Policy

Copyright © 2019 Côr Meibion Caernarfon. Website by Delwedd