Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Cyngherddau

06/12/19
Cyngerdd Nadolig Corau Caernarfon yn cynnwys Côrnarfon, Côr Dre, Côr Cofnod a Chôr Meibion Caernarfon. Eglwys Santes Fair, Caernarfon, 7.30yh. Cysylltwch â'r corau i brynu tocyn.

23/11/19
Cyngerdd ar y cyd gyda Chôr Rhuthun er budd Eisteddfod yr Urdd 2020. Theatr John Ambrose, Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun, 7.30yh. £10 oedolyn, £5 plentyn. Tocynnau ar gael o Siop Elfair ac aelodau Côr Rhuthun.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

01/10/19
Canu i Gynhadledd Meddygon yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon.

29/09/19
Cyngerdd y 'Corau Meibion', Eglwys Santes Fair, Betws y Coed 8yh.
£8 ar y drws.
I Brynu Tocynnau - cliciwch yma

24/09/19
Cyngerdd i gyn aelodau y 'Royal Artillery' yng Ngwesty Bron Eifion, Criccieth.

22/09/19
Cyngerdd ar y cyd gyda Rhys Meirion, lleoliad Capel Seilo, Caernarfon 7yh.
£12.50 oedolyn a £7.50 i blant.
I Brynu Tocynnau - cliciwch yma


Cysylltwch â ni

Iolo W. Thomas (Ysgrifennydd y Côr)
Bodafon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
LL55 1BE

Rhif Ffôn: 01286 675333
ebost: iolowatcyn@gmail.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2019 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd