Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Cyngherddau

22/9/19
Cyngerdd ar y cyd gyda Rhys Meirion, lleoliad Capel Seilo, Caernarfon 7yh.
£12.50 oedolyn a £7.50 i blant.
I Brynu Tocynnau - cliciwch yma

24/9/19
Cyngerdd i gyn aelodau y 'Royal Artillery' yng Ngwesty Bron Eifion, Criccieth.

29/9/19
Cyngerdd y 'Corau Meibion', Eglwys Santes Fair, Betws y Coed 8yh.
£8 ar y drws.
I Brynu Tocynnau - cliciwch yma

1/10/19
Canu i Gynhadledd Meddygon yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon.


Cysylltwch â ni

Iolo W. Thomas (Ysgrifennydd y Côr)
Bodafon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
LL55 1BE

Rhif Ffôn: 01286 675333
ebost: iolowatcyn@gmail.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2019 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd