Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Aelodau'r Côr

Tenor 1

Derek Thomas
Douglas Williams
Iwan Pyrs
John Raymond Jones
Robin Griffiths
Richard Morris Jones
Emyr Prys Davies
Llyr Davies
Robin Llwyd Jones
John Davies
Guto Roberts
Michael Sutherland
Nige Strain
Euros Jones

Tenor 2

Owen Gerallt Jones
Iolo Watcyn Thomas
William Thomas Roberts
Wynford Lloyd Davies
Gruffydd Penrhyn Jones
Ifor Jones
Dafydd Osian
Gwilym Evans
William Alwyn Jones
Rhys Ab Elwyn

Bas 1

Gwynfor Alun Jones
Bryn Griffiths
Dafydd Les Hughes
Richard T Glyn Robinson
Sion Inch
Huw Roberts
Steven Parry
Rhodri Llwyd Owen
Gareth Owens
Prysor Aled
Hefin Hughes
Meirion Jones
Hywel Roberts
John Outram

Bas 2

Geraint Clwyd Jones
John M Pritchard
John Williams
Alwynne T Jones
Joseph Henry Large
Rhun Dafydd
Gruff Lovgreen
Owain Wyn
Rhydian Gwilym
Arwel Williams
John S Roberts
Gerwyn Williams
Eddie Williams

Aelodau am oes

Gwyn Roberts
Bil Evans
Glyn Robinson
Irfon Roberts
Owen Parry
H Vernon Jones
Basil Thomas

Cysylltwch â ni

Rhys ab Elwyn (Ysgrifennydd y Côr)
Rhif Ffôn: 01286 675371
Ebost: rhysabelwyn@btinternet.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2024 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd