Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Aelodau'r Côr

Tenor 1

David E. Ellis
Derek Thomas
Douglas Williams
Irfon Roberts
Iwan Pyrs
Kenneth Hughes
John Raymond Jones
Robin Griffiths
Gareth Thomas
Richard Morris Jones
Emyr Prys Davies
Llyr Davies
Robin Llwyd Jones
John Davies

Tenor 2

Dafydd J. Jones
Donald Melvyn Roberts
Owen Gerallt Jones
Iolo Watcyn Thomas
R John Roberts
H Vernon Jones
William Thomas Roberts
Wynford Lloyd Davies
Gruffydd Penrhyn Jones
Ifor Jones
Dafydd Osian
Ian Pierce
Owen Parry
Geraint Jones
Dewi ap Rhobert
Gwilym Evans
William Alwyn Jones
Guto Roberts
Sutherland Michael

Bas 1

Gwynfor Alun Jones
Bryn Griffiths
Dafydd Les Hughes
Richard T Glyn Robinson
John Howard Hughes
Edwin Williams
Sion Inch
Elis Jones
Huw Roberts
Steven Parry
Guto Gwyn
John Lloyd Williams
Rhodri Llwyd Owen
Gareth Owens
Richard Ellis

Bas 2

Arwyn Vaughan Hughes
Basil Thomas
Geraint Clwyd Jones
Idris James
John M Pritchard
John Williams
Alwynne T Jones
Joseph Henry Large
Rhun Dafydd
Gruff Lovgreen
Owain Wyn
Rhydian Gwilym
Arwel Williams
John S Roberts

Aelodau am oes

Gwyn Roberts
Bil Evans
Glyn Robinson
Irfon Roberts
Owen Parry
H Vernon Jones
Basil Thomas

Cysylltwch â ni

Iolo W. Thomas (Ysgrifennydd y Côr)
Bodafon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
LL55 1BE

Rhif Ffôn: 01286 675333
ebost: iolowatcyn@gmail.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2019 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd