Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Clipiau Fideo

Côr Meibion Caernarfon 'Cofio' Eisteddfod 2019


Côr Meibion Caernarfon 'Rigoletto' Eisteddfod 2019


Y Côr yn canu yng Ngwyl Fwyd Caernarfon mis Mai. Trefniant Delyth Humphreys, 'Gira Con Me' wedi eu chanu gan unawdydd talentog y côr Raymond Jones.


Y Côr yn canu 'O Gymru' yng Ngwyl Fwyd Caernarfon mis Mai


Y Côr yn canu 'Haul ar Fryn' yng Ngwyl Fwyd Caernarfon mis Mai, trefniant Delyth Humphreys o gân enwog Colplay, 'Fix You'.


Y Côr yn canu Tŷ ar y mynydd (Maharishi) ar raglen Heno, Chwefror 2019


Cofio Crist. Ymarfer ar gyfer ein cyngerdd Nadolig yn Santes Fair, Caernarfon, 7fed Ragfyr


Am Brydferthwch Daear Lawr, John Rutter. Ymarfer ar gyfer ein cyngerdd Nadolig yn Santes Fair, Caernarfon, 7fed Ragfyr


Côr Meibion Caernarfon: Cystadleuaeth Corau Meibion Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017


Noson Lawen - Rhys Meirion a Chôr Meibion Caernarfon - Pedair Oed


Noson Lawen - Caernarfon


O Ddwyfol Nos, Raymond Jones (Tenor)


Cyngerdd Cerddwn Ymlaen gyda Rhys Meirion yn y Castell


Taith i’r Almaen Gorffennaf 2011 – cyngerdd yn ninas Erfurt

Cysylltwch â ni

Rhys ab Elwyn (Ysgrifennydd y Côr)
Rhif Ffôn: 01286 675371
Ebost: rhysabelwyn@btinternet.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2024 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd