Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Cyfarwyddwr Cerdd

Mrs Delyth Humphreys B.Mus

Cyfeilydd

Cyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Caernarfon ers 2008 yw Mrs Delyth Humphries o’r Groeslon ger Caernarfon. Cafodd Delyth ei haddysg yn Ysgol Dyffryn Nantlle ger Caernarfon, ac wedyn astudiodd Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ar gyfer ei gradd BMus. Bu’n gweithio fel Pennaeth Cerdd a Darlithydd Cerddoriaeth mewn ysgolion lleol a Phrifysgol Bangor. Yn ogystal â’i thalent gerddorol, mae hefyd yn athletwraig gyflym a heini.

Cysylltwch â ni

Iolo W. Thomas (Ysgrifennydd y Côr)
Bodafon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
LL55 1BE

Rhif Ffôn: 01286 675333
ebost: iolowatcyn@gmail.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2023 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd