Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Rhestr Caneuon

CANEUON PRESENNOL

 1. Caernarfon – Robat Arwyn a Meirion MacIntyre Huws – moliant i dref y Cofis
 2. Ave Verum Corpus – Robat Arwyn (Comisiynwyd gan y côr – Comissioned
 3. African Prayer – Enoch Sontonga Tr. / Arr. Eric Jones Geiriau Cymraeg: E Olwen Jones
 4. Pedair Oed – Robat Arwyn Tr. / Arr. Arr. Menai Williams
 5. An American Trilogy Tr. / Arr. Mickey Newbury Addasiad / Adapt. Alwyn Humphries
 6. When the Saints go marching in Tr. / Arr. Denys Hood
 7. Softly as I leave you – Tr. / Arr. Alan Simmons
 8. The Rhythm of Life – Cy Coleman Geiriau / Lyrics Dorothy Fields Tr. / Arr. Richard Barnes
 9. Benedictus – Robat Arwyn Geiriau Cymraeg: Dyfnallt Morgan Blessed is he who comes in the name of the Lord
 10. Anfonaf Angel – Robat Arwyn / geiriau Hywel Gwynfryn – translation = I send an angel
 11. Prysgol – William Owen Tr./ Arr. Eric Jones Geiriau Cymraeg : Ann Griffiths – a well known and popular Welsh hymn, ending with a rousing “Amen”.
 12. Bring Him Home – Schőnberg / Kretzmer Arr. John Samuel - from the musical Les Miserables
 13. Morte Christe – Emrys Jones – a popular Welsh hymn
 14. Sanctus – Schubert Tr. / Arr. Menai Williams
 15. Do you hear the people sing ? – Schőnberg / Kretzmer - from the musical Les Miserables
 16. Hallelujah – Words & Music: Leonard Cohen
 17. Anthem – o’r sioe gerdd / from the musical Chess. Cerddoriaeth/Music Benny Anderson and Bjorn Ulvaeus; Geiriau/Words: Tim Rice
 18. O Gymru - Rhys Jones / geiriau/words Leslie Harries - Aled Lloyd Davies – a song in praise of Wales
 19. Y Darlun - Davey Davies / geiriau T Rowland Hughes / Tr. / Arr. Jeffrey Howard – a song about the well known 15th century etching by Albrecht Dürer of two hands clasped in prayer.
 20. Gwahoddiad – Tr. / Arr. John Tudor Davies (translation = Invitation) a popular Welsh hymn
 21. Hafan Gobaith / Another Day – Delyth Rees Words : Eleri Richards Arr. Valerie Hope
 22. Cytgan yr Helwyr / Der Freischűtz – Carl Maria von Weber Welsh words : Thomas Parry
 23. Carol yr Alarch /The Swan Carol – Gareth Glyn Geiriau Cymraeg : Dewi Jones
 24. Lisa Lân – Trad. Tr. / Arr. Brian Hughes
 25. Oleuni Mwyn – W.Bradwen Jones (translation = Lead Kindly Light)
 26. O Ddwyfol Nos / O Holy Night – A.Adam Arr. Emrys Williams Welsh words : Mary S. Jones
 27. Jamaica Farewell – Trad. Tr. / Arr. William O. Jones
 28. Dyrchefir Fi – Welsh version of You raise me up Ralf Lovland. Geiriau gan / Words by Aled Lewis Evans
 29. Cae o Ŷd – Geiriau a cherddoriaeth / Words and music by Arfon Wyn. Trefniant/Arrangement by Delyth Humphreys
 30. Suo Gân – Cân werin draddodiadol Gymreig / Traditional and much recorded Welsh folk song, collected by Robert Bryan
 31. Esgair Llyn – Addasiad Cymraeg Dafydd Iwan o Fields of Athenry. Dafydd Iwan’s adaptation of the Irish ballad Fields of Athenry
 32. Tŷ ar y Mynydd trefniant chwareus o gân enwocaf y grŵp pop Cymraeg Maharishi / A fun love song about a couple moving in together despite their parents’ disapproval
 33. Haul ar Fryn – Tr. / Arr. Delyth Humphreys, geiriau/words Griffith Richard Williams
 34. Ysbryd y Mynyddoedd (Cantilena) – Syr Karl Jenkins. Geiriau Cymraeg: Grahame Davies. The Welsh words compare the purity of the mountains with the pollution caused by man.
 35. Gira Con Me – Tr./Arr. Delyth Humphreys, geiriau Bro Fy Mebyd: Griffith Richard Williams yn canmol harddwch ei fro enedigol. Original love song: Lucio Quarrantotto, Walter Afanasieff & David Foster became a world wide hit.
 36. Esgair Llyn (ychwaegu Tr. / Arr Delyth Humphreys)
 37. Llongau Caernarfon John Glyn Davies Tr. / Arr Delyth Humphreys,
 38. Cwm Rhondda - Ann Griffiths Tr. / Arr John Hughes a William, O. Jones
 39. Sound of Silence, Paul Simon Tr. / Arr Gwyn Arch
 40. Gwinllan a roddwyd, Saunders Lewis Tr. / Arr Caradog Williams
 41. Bugeilio'r gwenith gwyn - Trad. Tr. / Arr. Derek Jones
 42. Pan fo'r nos yn hir Ryan Davies, Tr./Arr Delyth Humphreys ac Y Rhosyn (geiriau Cymraeg,
 43. Daniel James, o waith wreiddiol Amanda McBrrom 'The Rose', Tr./Arr Delyth Humphreys) .

Cysylltwch â ni

Rhys ab Elwyn (Ysgrifennydd y Côr)
Rhif Ffôn: 01286 675371
Ebost: rhysabelwyn@btinternet.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2024 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd