Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Partneriaid

Mae Côr Meibion Caernarfon yn ymfalchïo yn ei gysylltiadau lleol. Dros y blynyddoedd cawsom gymorth llu o sefydliadau, busnesau ac unigolion lleol a diolchwn iddynt o waelod calon am eu cefnogaeth ymarferol ac ariannol.

Byddwn ninnau yn ein tro yn cymryd rhan mewn digwyddiadau lleol, yn cefnogi achosion da lleol ac yn lledaenu enw da Caernarfon, Gwynedd a Chymru lle bynnag yr awn.

Dyma rai o’n partneriaid a chyfeillion:

 • Ein Llywydd Anrhydeddus, Llywydd ac Is-Lywyddion
 • Galeri
 • Delwedd
 • Cwmnïau Recordiau Sain ac Aran
 • Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
 • Papur Dre, Eco’r Wyddfa a Lleu
 • Caernarfon & Denbigh Herald, North Wales Chronicle, Cambrian News
 • S4C a BBC Cymru/Wales
 • Côr Dre, Côr Cofnod a Chôrnarfon
 • Siop Ddillad Trefor Jones
 • Parc Pendine – Bryn Seiont Newydd
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • Cymdeithas Corau Meibion Gogledd Cymru
 • Trefnwyr Cyngherddau a Gwyliau
 • Cwmnïau Bysus
 • Trefnwyr Teithiau Ymwelwyr

Cysylltwch â ni

Iolo W. Thomas (Ysgrifennydd y Côr)
Bodafon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
LL55 1BE

Rhif Ffôn: 01286 675333
ebost: iolowatcyn@gmail.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2023 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd