Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Cyfeilydd y Côr

Mrs Mona Meirion Richards B.A., L.R.A.M.

Cyfeilydd

Graddiodd Mona mewn cerddoriaeth o Brifysgol Cymru, Caerdydd lle’r enillodd raddau B.A ac L.R.A.M (telyn). Bu’n dysgu cerddoriaeth yn Ysgol Uwchradd Llysweri, Casnewydd ac yn Bennaeth Cerdd Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, am 18 mlynedd.

Mae bellach wedi ymddeol o’i swydd fel athrawes a bu’n cyfeilio i Gôr Meibion Caernarfon ers mwy na 35 mlynedd.

Cysylltwch â ni

Iolo W. Thomas (Ysgrifennydd y Côr)
Bodafon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
LL55 1BE

Rhif Ffôn: 01286 675333
ebost: iolowatcyn@gmail.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2023 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd