Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Ymuno / Ymweld

Beth am ymuno â Chôr Meibion Caernarfon?

Fel y gwelwch o’r wefan hon, rydym yn canu ym mhob rhan o Brydain a thu hwnt, yn perfformio ar lwyfannau enwog ac yn cael lot fawr o hwyl.

Er mwyn i’r llwyddiant barhau rydym yn awyddus i groesawu aelodau newydd – aelodau o bob oed, ond yn arbennig cantorion ifanc.

Byddwn yn ymarfer bob nos Fawrth drwy’r flwyddyn, heblaw mis Awst, rhwng 7.45am a 9.30pm yn Galeri, Caernarfon. Mae croeso i bawb ddod i’r ymarfer, ac yn aml bydd cynulleidfa dda. Dewch i weld drosoch eich hun.

Gorau oll os ydych yn darllen cerddoriaeth – hen nodiant neu sol ffa – ond oes dim raid. Mae nifer o’n haelodau yn perthyn i fwy nag un côr.

Mae’r broses ymuno yn hawdd. ‘Does dim gwrandawiad ffurfiol lle byddwch yn canu ar eich pen eich hun. Ar ôl canfod eich llais – tenor yntau bas - cewch eich gosod rhwng dau ganwr profiadol am tua mis. Os ydyn nhw’n fodlon eich bod yn dod yn eich blaen yn dda (ac yn canu mewn tiwn!) cewch wahoddiad i ymuno. Gan y Cyfarwyddwr Cerdd y mae’r gair olaf.

Am y flwyddyn gyntaf, ni fydd unrhyw dâl aelodaeth ac fe gewch eich holl gopïau cerddoriaeth a gwisg y côr yn y fargen.

Dewch atom - wnewch chi ddim difaru. Mae canu yn dda i’ch iechyd, ac fe wnewch lawer o ffrindiau da!

YMWELDCor Meibion Caernarfon

Ymwelwyr a phobl leol – dewch i Stiwdio 2, Galeri Caernarfon i’n clywed yn ymarfer!

  • Mae Côr Meibion Caernarfon yn cyfarfod yn Stiwdio 2, Galeri, Caernarfon am 7.45pm bob nos Fawrth, heblaw mis Awst a gwyliau banc.
  • Os bydd trefniant gwahanol, bydd neges ar ein gwefan yn dweud hynny.
  • Cewch glywed gwledd o ganu da.
  • Daw llu o ymwelwyr o bob rhan o’r byd, a llawer o bobl leol hefyd.
  • Byddwn yn dangos y broses o ddysgu darnau newydd ac yn canu caneuon cyfarwydd.
  • A bydd cyfle i brynu ein CD ddiweddaraf, os cawsoch eich plesio.

Cysylltwch â ni

Iolo W. Thomas (Ysgrifennydd y Côr)
Bodafon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
LL55 1BE

Rhif Ffôn: 01286 675333
ebost: iolowatcyn@gmail.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2022 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd