Cor Meibion Caernarfon Male Voice Choir

Llwyddiannau’r Côr

imageDyma brif lwyddiannau’r Côr:-

  • Eisteddfod Genedlaethol Cymru - 1972, 1975, 1976, 1981, 1994, 1995, 1996, 2001, 2003.
  • Eisteddfod Pontrhydfendigaid – 1987 a 1991.
  • Tarian Her Corau Cymru B&I 1989.
  • Gwyl Gorawl Colwyn 1989.
  • Gwyl Gorawl Rhyngwladol Sligo 1995.
  • Gwyl Gorawl Gogledd Cymru – Stena 1996 a 1999.

Ni fu’r côr yn cystadlu am rai blynyddoedd oherwydd dymuniad i ganolbwyntio ar ei repertoire cyngherddau. Dechreuodd gystadlu’n achlysurol unwaith eto gan ddod yn drydydd yng nghystadleuaeth corau meibion Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn 2017.

Cysylltwch â ni

Iolo W. Thomas (Ysgrifennydd y Côr)
Bodafon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
LL55 1BE

Rhif Ffôn: 01286 675333
ebost: iolowatcyn@gmail.com

Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2023 Côr Meibion Caernarfon. Gwefan gan Delwedd